16 October 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ ปลุกพลังพลเมืองอาหาร สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

Back
0
กำหนดการ ปลุกพลังพลเมืองอาหาร สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน
ร่วมวงคุย “คาเฟ่พลเมืองอาหาร ครั้งที่ 1”
เปิดตัวครั้งแรกวันอาหารโลก (World Food Day) 16 ตุลาคมนี้ ในหัวข้อ
“EP1 : ปลุกพลังพลเมืองอาหาร สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน”

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ทางแอพพลิเคชั่นซูม Passcode 547499
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live :  Food Citizens
09.30 – 12.00 น.     ร่วมพูดคุย โดย
• ดร. นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ประเด็นแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. กับก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นพลเมืองอาหาร
• ศศิธร คำฤทธิ์ นักปฏิบัติการด้านการกิน
• สุนทร คมคาย อดีตคนขายปุ๋ยเคมีสู่นักขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งเขาไม้แก้ว
• นพรัตน์ งางาม ครูผู้เชื่อมโยงอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียน
• ดร.เพ็ญ สุขมาก สร้างความมั่นคงด้านอาหารในพืชร่วมยาง
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code
Tags