21 May 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ การแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2564

Back
0
กำหนดการ
การแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2564
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom
09.30 – 09.45 น.     เปิดรับเข้าห้อง Zoom ตามรายชื่อที่ลงทะเบียน
09.45 – 10.00 น.     ทักทาย ภาคีสื่อ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ
10.00 – 11.00 น.     แถลงข่าว ประเด็นวันงดสูบบุหรี่โลก 2564
• ความสูญเสียทางสุขภาพ และเศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่
โดย ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• Theme วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 “ผลเลิกสูบได้ คุณก็เลิกได้” “I Quit, you can too” โดย ดอกเตอร์ เรณู การ์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อ องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย
• โควิด-19 ระบาดเลิกสูบดีอย่างไร สูบต่อเสี่ยงอย่างไร
โดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
• มากกว่า 100 เหตุผลที่คนควรจะเลิกสูบบุหรี่
โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• ถ้าผมไม่เลิกสูบบุหรี่ไม่แน่ว่าผลจะช่วยทีมหมูป่าจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนไม่ได้
โดย พันเอกสายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
• สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 จะช่วยคุณเลิกสูบบุหรี่ผ่านโทรศัพท์ได้อย่างไร
โดย รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
11.00 – 11.30 น.     อภิปรายซักถาม
11.30 – 12.00 น.     ลุ้นรับเสื้อวันงดสูบบุหรี่โลก 2564
ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และ
ผู้ดำเนินรายการเจาะข่าวเช้านี้ 101.5 MHz สถานีวิทยุจุฬาฯ (CU Radio)
ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
QR Code :
QR Code
Tags