30 March 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการแถลงข่าว ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ คิดถึง กลับให้ถึงอย่างปลอดภัย ปี 2564

Back
0
กำหนดการแถลงข่าว
“ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ คิดถึง กลับให้ถึงอย่างปลอดภัย” ปี 2564
จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล อ.เมือง จ.นนทบุรี
13.00 น.     ผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
13.30 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ โดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์  ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
13.40 น.     การแสดงร่วมสมัย ชุด รำกลองยาวสงกรานต์เถิดเทิง
สปอตวิดีโอรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์
14.00 น.     พิธีการแถลงข่าว  “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ คิดถึงกลับให้ถึงอย่างปลอดภัย”
ผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้
· บทบาท สสส.กับความปลอดภัยทางถนน ร่วมหนุนการแก้ไขอุบัติเหตุ
โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
· เตรียมพร้อมรับมือสงกรานต์ยุคโควิด “ด่านชุมชนสกัดคนดื่ม”
โดย นายสุรินทร์  หอมชื่นใจ  กำนันตำบลแสลงพัน อ.วังม่วง  จ.สระบุรี
· เยาวชนคนรุ่นใหม่ “ไม่ดื่ม-ไม่แว้น”  สนุกได้ปลอดภัยด้วย
โดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ  เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
· สร้างกระแสขับขี่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ แนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง
โดย นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
14.40 น.       ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
15.00 น.       เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
*** หมายเหตุ :  รูปแบบงานวัดสงกรานต์
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code
Tags