ทำไมคนพิการจำนวนมากถึงไม่มีงานทำ ?

ทำไมคนพิการจำนวนมากถึงไม่มีงานทำ?

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่กำหนดให้นายจ้างต้องจ้างงานคนพิการ แต่จำนวนคนพิการที่มีงานทำก็ยังไม่มากเท่าที่ควร ทำไมถึงเป็นแบบนั้น? …เดี๋ยวพูดให้ฟัง

สามารถติดต่อ IW มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้ที่: https://www.sif.or.th/ https://www.facebook.com/konpikanthai?mibextid=LQQJ4d

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment