ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “เมืองดีต่อใจ วัยเกษียณ”

เมืองดีต่อใจ วัยเกษียณ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมนิทรรศการ เสวนาวิชาการ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

.
โดยภายในงานมีนิทรรศการ ณ โถงชั้น 1
นิทรรศการ World Alzheimer’s Month 2023 สูงวัย สมองสดใส เพราะกายใจแข็งแรง
นิทรรศการ UD Light: UD Life
 ตลาดนัดโชว์เก๋า
………………………………………….
เสวนาวิชาการ ณ ห้องอเนกประสงค์
3 ตุลาคม 2566
10.00-12.00 น. เสวนาวิชาการ “การออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุและสุขภาวะ”
13.30-16.00 น. เสวนาวิชาการ “สูงวัย สมองสดใส เพราะกายใจแข็งแรง”
………………………………………….
4 ตุลาคม 2566
10.30-16.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
“เมืองดีต่อใจ วัยเกษียณ”

.
ร่วมจัดโดย
+ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
+ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
+ Young Happy ยังแฮปปี้
+ ยังแจ่ม

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment