ชวนเล่นกีฬาพาฝัน เพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 8

“Sport For All 2023 งานกีฬาพาฝันเพื่อคนพิการทุกประเภท ปีที่ 8”

มูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
จัดกิจกรรม “Sport For All 2023 งานกีฬาพาฝันเพื่อคนพิการทุกประเภท ปีที่ 8”
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความสามารถของคนพิการทุกประเภทและ
สร้างขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการและครอบครัวอย่างยั่งยืน
โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2566
ณ อาคารกีฬาจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงข้ามคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้าทางถนนที่ติดกับมาบุญครองฝั่งโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส จุฬา 12
เวลา 9.00 – 17.00 น.
แล้วพบกันนะคะ
.
* คนพิการ + ผู้ติดตาม จำนวน 1 คน (50 ครอบครัว) เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
*อาหารและเครื่องดื่มฟรี (ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหารในจำนวนจำกัด)
*ใส่เสื้อขาวมีลายได้

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment