เชิญชวนคนพิการเข้าร่วมงาน “วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ”

ขอเชิญชวนคนพิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน “วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ” ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เวลา 08.00-16.00 น.

สสส. สำนัก 9
โดยโครงการ ”การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์”
ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี
และพันธมิตรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
.
ขอเชิญชวนคนพิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมงาน “วันสร้างสุข : สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการ”
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เวลา 08.00-16.00 น.


.
พบกับกิจกรรมภายในงานต่างๆ มากมาย อาทิ
– ชม ชิม ช้อป การแสดงดนตรี เยี่ยมชมบูธสินค้าแลกเปลี่ยนเรียบรู้นวัตกรรมจากคนพิการ
– กิจกรรมเล่าสู่เพื่อนฟัง พื้นที่แลกเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากคนพิการที่อยากเล่าขานให้โลกได้ยิน
– กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านคลาสศิลปะบำบัด /การส่งเสริมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ/สอนแต่งหน้าพัฒนาบุคลิกภาพ
– กิจกรรมทางกาย สานสัมพันธ์ “เฮฮากีฬาไทย”
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเตย โทรศัพท์ 085-869-4354

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment