วิทยุนับเราด้วยคน S2 EP.017 : เท่าเทียม เท่าทันอคติ เเละ พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

นับเราด้วยคน S2 EP.017
เท่าเทียม เท่าทันอคติ เเละ พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

รายการวิทยุนับเราด้วยคน ออกอากาศเวลา 17.00-18.00 น. 
ทุกวันเสาร์เเละอาทิตย์ทางสถานีวิทยุ FM 105 MHz.
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : นับเราด้วยคน

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment