ประชุมร่วมเเลกเปลี่ยนเเละระดมความเห็นข้อเสนอนโยบายสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมร่วมเเลกเปลี่ยนเเละระดมความเห็น
ข้อเสนอนโยบายสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
.
ทุกท่านสามารถเเสดงความคิดเห็นได้ที่ Live ของเราได้เลย
.
ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม…รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment