หัวใจของการต่อสู้ เพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคน

พลังรวม พลังร่วม สู้ด้วยกันเสียงดังกว่า
.
รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ : หัวใจของการต่อสู้ เพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคน
โดย คุณอรุณี ศรีโต
.
ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
Voice of the voiceless #2
.
“ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”
.
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อิมเเพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment