ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : เสียงสะท้อนสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

507386AD-0F90-47B9-B078-7B71A2D8CA8E
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment