ภาพห้องย่อยกิจกรรม : บอกกล่าว เล่าเพื่อน: เสียงสะท้อนจากคนพิการ ที่อยากเล่าขานให้โลกได้ยิน โดย บริษัท ดี มอร์ ครีเอทีฟ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด

A057666B-815D-489A-9A47-3C0039FC3DED
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment