ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : นโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำ โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

AFBB6FAE-A38E-4C9D-9B93-18736A7CE56F
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment