ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ :เสียงของความแตกต่างสู่การขับเคลื่อนกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติให้เป็นจริงในสังคมไทย โดย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ร่วมกับเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

1784694E-8C1F-4287-831B-F6FF1B577005
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment