ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : อัตลักษณ์เชิงซ้อนกับความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ โดย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)

66622209-A13A-4B29-A50A-2E6778AF2385
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment