ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ โดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (SIF)

573BAEF8-13F2-41E8-9701-00A4B3F19C83
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment