ภาพกิจกรรมห้องย่อยวิชาการ : สิทธิสวัสดิการเสมอกันสู่สังคมเท่าเทียมเสมอหน้า โดย เครือข่ายขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (คคสส.)

9EAD8060-9F1D-4872-8E67-AEF0CFAF6BCA
Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment