กิจกรรม 6: สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้อย่างปลอดภัย ฉบับวัยเก๋ายุคดิจิทัล

เปิดประสบการณ์ตรง ผ่าน 6 กิจกรรมห้องย่อย

                           การมีส่วนร่วมในสังคม คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีชีวิตชีวา มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและดูแลตัวเอง รวมถึงรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและต่อผู้อื่น ผ่านบทบาทต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมทางสังคม ดังนั้น ยังแฮปปี้ จึงออกแบบกิจกรรมที่เข้าใจผู้สูงอายุ โดยมีรูปแบบกิจกรรมให้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย และตอบโจทย์ความสนใจของผู้สูงอายุ

กำหนดการ

Sapphire 204

เวลา กิจกรรม
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-14.00 น. กิจกรรมสันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมยืดเหยียด
 • กิจกรรมทักทาย ทำความรู้จัก
 • กิจกรรมเกมเพื่อผู้สูงอายุ
 • 14.00-14.40 น. กิจกรรมเเนะนำการนำเเนวคิด Life Long Learning มาปรับใช้กับการพึ่งพาตนเองในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
 • ประโยชน์ของการพึ่งพาตนเองในยุคดิจิทัล
 • เเนะนำเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ
  ผ่าน 3 เเพลตฟอร์ม คือ Youtube, Facebook(Live), Line
 • 14.40-15.20 น. สอนการใช้งาน Youtube เพื่อการค้นหาสิ่งที่สนใจ โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน
 • ขั้นตอนการค้นหาสิ่งที่สนใจใน Youtube
 • วิธีเลือก Keyword เพื่อค้นหาเรื่องที่เราสนใจ เราจะใช้คำค้นหาอย่างไร ให้เจอเรื่องที่เราสนใจ?
 • 15.20-15.40 น. สอนการใช้งาน Facebook Live Feature เพื่อการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ
 • การรับชม Facebook Live
 • การตอบโต้ ระหว่าง Facebook Live
 • การเก็บ Facebook Live ไว้ดูย้อนหลัง
 • 15.40-16.20 น. สอนการใช้ Line เบื้องต้น
 • การใช้ Line ขั้นพื้นฐาน เช่น การเพิ่มเพื่อน การเเสกน QR Code การเพิ่มรูปในอัลบั๊ม ฯลฯ
 • เเนะนำความเเตกต่างระหว่าง LIne OA, Line Openchat เเละ Line Chat Bot
 • 16.20-17.00 น. กิจกรรม Q&A
 • แบ่งปันปัญหาที่พบเจอในการใช้งานเเพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
 • กิจกรรมเเนะนำสำหรับผู้สูงอายุในการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเอง
 • ความคิดเห็น ข้อมูลและบทสรุปที่นำเสนอในห้องย่อย ถือเป็นความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายในห้องย่อยเท่านั้น
  ทั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอเชิงนโยบายต่อไป

  Shares:
  QR Code :
  QR Code

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Please input comment