ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “Today at APPLE : ถ่ายภาพให้โดนใจด้วย IPHONE”

ร่วมกิจกรรม “Today at APPLE : ถ่ายภาพให้โดนใจด้วย IPHONE”

อยากเป็น Bloger
อยากเป็นนัก Reviewer
อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์
ไม่ว่าจะสายเที่ยว สายกิน แต่งหน้า หรือขายของ
แต่ว่าถ่ายรูปไม่สวย รูปถ่ายไม่โดนใจชาว Social ยอดขายไม่ปัง
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป

สสส. สำนัก 9
ขอเชิญชวนคนพิการทุกท่าน

ร่วมกิจกรรม “Today at APPLE : ถ่ายภาพให้โดนใจด้วย IPHONE”
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้
เพื่อใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวอย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากเจ้าหน้าที่ Apple Store Thailand

พบกับคอร์สสุดพิเศษ ที่จะช่วยให้เราถ่ายภาพด้วย IPHONE
ได้สวยงามและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คอร์สที่ 1 : ทดลองถ่ายภาพ กำกับการถ่ายภาพบุคคล
เรียนรู้เทคนิคสร้างสรรค์ภาพถ่ายขาวดำอันทรงพลังด้วย iPhone
พร้อมสนุกกับการโพสท่าเก๋ๆ และการคัดสรรภาพเตะตาแบบฉบับมืออาชีพ
ซึ่งในเซสชั่นนี้คุณจะได้ลองเล่นกับมุมกล้องและการจัดท่าจัดทาง
เพื่อถ่ายทอดบุคลิกของตัวแบบออกมา

คอร์สที่ 2 : พื้‌นฐ‌า‌นก‌า‌รถ่‌า‌ยภ‌า‌พ‌ แ‌ต่‌งภ‌า‌พใ‌ห้โ‌ด‌นใ‌จด้‌ว‌ย i‌P‌h‌o‌n‌e
เ‌รี‌ย‌น‌รู้วิ‌ธีต‌ก‌แ‌ต่‌งภ‌า‌พ‌ถ่‌า‌ย แ‌ล‌ะวิ‌ดี‌โ‌อใ‌นแ‌อ‌ป รู‌ป‌ภ‌า‌พ
โ‌ด‌ยเ‌ร‌าจ‌ะพ‌าคุ‌ณไ‌ปรู้‌จั‌กกั‌บวิ‌ธีป‌รั‌บ ค่‌า‌แ‌ส‌ง ค‌ว‌า‌มต่‌า‌ง ร‌ะ‌ดั‌บสี
ค‌ว‌า‌มอิ่‌มตั‌วข‌อ‌งสี แ‌ล‌ะอี‌กม‌า‌ก‌ม‌า‌ย ปิ‌ด‌ท้‌า‌ยด้‌ว‌ยก‌า‌รเ‌พิ่‌ม
ฟิ‌ล‌เ‌ต‌อ‌ร์ ค‌ร‌อ‌บตั‌ดภ‌า‌พ แ‌ล‌ะท‌ด‌ล‌อ‌งใ‌ช้ เ‌อ‌ฟ‌เ‌ฟ็‌ก‌ต์เ‌ก๋‌ๆ ใ
‌ห้ผ‌ล‌ง‌า‌นข‌อ‌งคุ‌ณส‌ว‌ยโ‌ด‌นใ‌จ ยิ่‌งก‌ว่‌าเ‌ดิ‌ม


งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!
รับจำนวนจำกัดเพียง 30
แต่ต้องเป็นผู้ที่มีโทรศัพท์ IPHONE เท่านั้น
(ผู้ที่ไม่มี IPHONE สามารถเข้าร่วมได้ แต่รับเพียง 10 คนเท่านั้น)

** หมายเหตุ :
หากเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สสส. แล้ว
จะต้องหาเพื่อนที่สนใจกิจกรรม และยังไม่เคยเข้าร่วมงานกับทาง สสส.
มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย อย่างน้อย 1 คน

พบกันวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00 – 17.00 น.
บริเวณทางเชื่อม BTS ทางเข้า APPLE Store CentralWorld ชั้น 2

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเตย โทรศัพท์ 085-869-4354

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment