ชวนคนพิการทุกท่าน มาร่วม “ลงแรง” เป็นจิตอาสา จัดการของบริจาค ห่อของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆ

คนพิการห่อของขวัญ

ขอเชิญชวนคนพิการทุกท่าน
มาร่วม “ลงแรง” เป็นจิตอาสา จัดการของบริจาค
ห่อของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
และเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร

กับภารกิจ “คัด จัด ห่อ ส่งของขวัญมอบความสุข”
ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-15.00 น.
ณ มูลนิธิกระจกเงา ถนนวิภาวดีรังสิต

เปิดรับแรงอาสาจากคนพิการทุกท่าน เพื่อปันแรง ปันสุข
ส่งมอบคุณค่าแห่งการให้ไม่รู้จบ

** ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางด้วยตัวเอง เรามีรถบริการ
นัดหมายขึ้นรถพร้อมกันที่หน้าอาคารนิมิบุตร
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกหมายเลข 2
เวลา 08.00 น.

#ปันเเรงปันสุข #คนพิการ #นับเราด้วยคน #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ #สสส
#โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับคนพิการผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment