ขอเชิญชวนคนพิการทุกท่านร่วมกิจกรรม ปันเเรง ปันสุข กับภารกิจ “คัด จัด แยก”

ปันเเรง ปันสุข “คัด จัด แยก”

ขอเชิญชวนคนพิการทุกท่าน
มาร่วม “ลงแรง” จัดเก็บและคัดแยกสิ่งของ เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ
จากสิ่งของไร้ค่า ให้กลายเป็นของมีมูลค่า
กับภารกิจ “คัด จัด แยก” ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา
ภายใต้โครงการชรารีไซเคิล
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางมูลนิธิกระจกเงา
ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และหารายได้ให้กับผู้สูงอายุ

พบกัน วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-15.00 น.
ณ มูลนิธิกระจกเงา ถนนวิภาวดีรังสิต

เปิดรับแรงอาสาจากคนพิการทุกท่าน เพื่อปันแรง ปันสุข
ส่งมอบคุณค่าแห่งการให้ไม่รู้จบ

** ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางด้วยตัวเอง เรามีรถบริการ
นัดหมายขึ้นรถพร้อมกันที่หน้าอาคารนิมิบุตร
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกหมายเลข 2
เวลา 08.00 น.

#ปันเเรงปันสุข #คนพิการ #นับเราด้วยคน #เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน #ประชากรกลุ่มเฉพาะ #สสส
#โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับคนพิการผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment