นับเราด้วยคน EP.106 ปัญหาสุขภาพจิตของคนไร้บ้าน

 รู้ได้อย่างไรว่าคนไร้บ้านที่พบเจอมีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่
.
ส่วนใหญ่แล้วคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิตจะมีอาการก่อน หรือหลังจากที่เป็นคนไร้บ้าน
.
ถ้าหากพบคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิตควรแจ้งหน่วยงานใดเพื่อให้ความช่วยเหลือ
.
หลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว คนไร้บ้านจะกลับมาอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างไร
.
ติดตามข้อมูลในเรื่องนี้กับ ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ปัญหาสุขภาพจิตของคนไร้บ้าน

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment