นับเราด้วยคน EP.103 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

อายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สภาพร่างกายของผู้สูงวัยมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ยืน เดิน ลุก นั่งได้อย่างคล่องตัว กระฉับกระเฉง พอถึงช่วงวัยหนึ่งก็มักต้องมองหาที่เกาะ ที่ยึดช่วยพยุง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างสะดวก สบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
.
แล้วจะทำอย่างไรเมื่อสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้านยังคงสภาพเดิม ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป
.
มาติดตามหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้สูงวัย คุณอนัญญดา ตระกูลทองวัฒนา และความรู้เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุทั้งในและนอกบ้าน จาก รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment