นับเราด้วยคน EP.100 แก้ปัญหา “แรงงานข้ามชาติ” ต้องทำอย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในแรงงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยคือกลุ่มของพี่น้องแรงงานข้ามชาติ
.
แต่ด้วยความต่างทางภาษา รวมถึงสถานะการเข้ามาทำงานที่บ้างก็ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง บ้างก็ถูกหลอก หรือลักลอบเข้ามา ก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อการใช้ชีวิต การทำงาน รวมถึงการได้รับสิทธิสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
.
ปัญหาใดบ้างที่พี่น้องแรงงานข้ามชาติต้องพบเจอ แล้วปัญหาเหล่านั้นจะมีทางออก หรือแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างไร
.
มาติดตามข้อมูลในเรื่องนี้กับ คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน แก้ปัญหา “แรงงานข้ามชาติ” ต้องทำอย่างไร

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment