นับเราด้วยคน EP19 ทำอย่างไรให้ชุมชนมุสลิมปลอดบุหรี่

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวมุสลิม คือ

“อัตราการสูบบุหรี่ที่ค่อนข้างสูง”

สถานการณ์ในเรื่องนี้น่าเป็นห่วงขนาดไหน

หลักศาสนาอิสลามมีข้อห้ามอย่างไรบ้าง

และทางกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมมีการรณรงค์ หรือแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไร

มาฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้จาก ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และ อิมรอน ดินอะ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย โครงการต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment