นับเราด้วยคน EP.93 ก้าวผ่านความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจในครอบครัวเมื่อลูกเป็น LGBTQ

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมักยอมรับได้เมื่อรู้ว่าลูกหลานครอบครัวอื่นเป็น LGBTQ แต่กลับยอมรับไม่ได้ เมื่อรู้ว่าลูกตัวเองก็เป็น LGBTQ เช่นกัน
ความขัดแย้งในเรื่องนี้จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
การแสดงออกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกควรเป็นเช่นไร
แนวทางในการรับมือเมื่อรู้ว่าลูกเป็น LGBTQ ต้องเป็นแบบไหน

มารับฟังข้อมูลในเรื่องนี้กับ ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณมีนา ดวงราษี ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ในวันที่รู้ว่าตัวเองชอบผู้หญิง และเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างคุณมีนาและลูก

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ก้าวผ่านความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจในครอบครัวเมื่อลูกเป็น LGBTQ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment