นับเราด้วยคน EP.91 เมื่อโควิดติดได้ทุกวัย ทำอย่างไรให้ “เด็กไร้สัญชาติ”

เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ต่างได้รับวัคซีนกันอย่างถ้วนหน้า แต่สำหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ “ไร้สัญชาติ” การเข้าถึงวัคซีนของพวกเขาจะเป็นไปอย่างทั่วถึง มากน้อยเพียงใด

มาติดตามเรื่องราวการเดินทางของวัคซีน สู่เด็ก ๆ ที่ไร้สัญชาติ กับคุณวีระ อยู่รัมย์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง เชียงใหม่ และคุณพลวัฒน์ ล้วนศรี คุณครูจากศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน เมื่อโควิดติดได้ทุกวัย ทำอย่างไรให้ “เด็กไร้สัญชาติ” เข้าถึงวัคซีน

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment