นับเราด้วยคน EP.9 “ความรุนแรงที่ผู้หญิงต้องเจอในสังคมไทย”

คุณคิดว่า…ความรุนแรง การถูกคุกคาม เป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นกับใครไหม คุณคิดว่า…ผู้หญิงต้องพบเจอกับความรุนแรงและการถูกคุมคามในเรื่องใดบ้าง คุณคิดว่า…สภาพจิตใจ ร่างกายของผู้หญิงที่ต้องพบเจอกับความรุนแรงและการถูกคุกคามจะเป็นอย่างไร เราจะช่วยเยียวยา แก้ไข และหาทางออกในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้กับ คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ที่ปรึกษาแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน “ความรุนแรง” ที่ผู้หญิงต้องเจอในสังคมไทย

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment