นับเราด้วยคน EP.88 พ.ร.บ.คู่ชีวิต vs สมรสเท่าเทียม เมื่อความรักเป็นสิทธิของทุกคน

พ.ร.บ.คู่ชีวิต VS พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม

มาทำความเข้าใจกับความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม หาก พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับนี้ผ่านและใช้ได้จริงจะส่งผลอย่างไรกับพี่น้องกลุ่ม LGBTQ

ติดตามฟังข้อมูลในเรื่องนี้ได้ กับ ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมาฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงจาก คุณอารยา ตรีพจนีย์ ที่ได้จดทะเบียนกับคู่ชีวิตที่อังกฤษและได้กลับมาอยู่เมืองไทย พร้อมกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมจากการใช้ชีวิตคู่
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน พ.ร.บ.คู่ชีวิต vs สมรสเท่าเทียม ต่างกันอย่างไร เมื่อความรักเป็นสิทธิของทุกคน

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment