นับเราด้วยคน EP.86 เหยื่อที่มองไม่เห็น ชีวิตของลูกเมื่อแม่ถูกจำคุก

เมื่อกระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษ แต่จะเป็นอย่างไร เมื่อโทษที่ได้รับไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงผู้กระทำความผิด แต่ยังส่งผลกระทบถึงคนใกล้ชิดที่มีสถานะเป็น “ลูก”

นับเราด้วยคนจะพาคุณผู้ฟังมารับรู้เรื่องราวในอีกมุมหนึ่งของ “ผู้ต้องขังหญิง” ในฐานะ “แม่” ทั้งแม่ที่กำลังตั้งท้อง และแม่ที่มีลูกแล้ว แต่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา

ผลกระทบทั้งทางกายและทางใจเรื่องใดบ้างที่คนเป็นแม่และลูกต้องเผชิญ
ทางเรือนจำมีแนวทางดูแลและแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

สิ่งที่คนเป็นแม่ต้องการมากที่สุดเมื่อถูกคุมขังคือเรื่องใด
ติดตามข้อมูลในเรื่องนี้ไปด้วยกันกับ รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ผู้จัดการโครงการเรือนจำสุขภาวะ และนักวิชาการอิสระ

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน เหยื่อที่มองไม่เห็น ชีวิตของลูกเมื่อแม่ถูกจำคุก

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment