นับเราด้วยคน EP.84 การจัดการบุคลิกภาพและสุขภาพของกลุ่ม LGBTQ

ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและบุคลิกภาพอาจเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถค้นหาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไป

แต่สำหรับการดูแลสุขภาพและบุคลิกภาพของพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งเรื่องการกินฮอร์โมน การผ่าตัดแปลงเพศ การแต๊บ การรัดหน้าอก ผลข้างเคียงจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งผลต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด ฯลฯ ชุดข้อมูลที่ให้ความรู้เหล่านี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสามารถค้นหาได้ที่ไหน
มาฟังข้อมูลที่น่าสนใจ จาก คุณพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ ผู้จัดการบริษัทวิจัยและพัฒนานโยบาย (พี.อาร์.ดี) จำกัด

พร้อมฟังประสบการณ์ตรงในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหญิงเป็นชาย ของ คุณณภัทร ครุฑไทย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยประชากร สุขภาพเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มีการเริ่มต้นหาข้อมูลและดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพหลังผ่าตัดแปลงเพศ และคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ปลอดภัย

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน การจัดการบุคลิกภาพและสุขภาพของกลุ่ม LGBTQ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment