นับเราด้วยคน EP.82 อาชีพของคนไร้บ้าน

“ไร้บ้าน” แต่ “ไม่ไร้อาชีพ” แล้วในเมื่อ “มีอาชีพ” แต่ทำไมถึง “ไร้บ้าน”
หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจของคนไร้บ้านกับการทำงานหาเลี้ยงชีพ

รูปแบบงานที่ทำส่วนใหญ่เป็นแบบไหน
รายได้แต่ละครั้งเป็นอย่างไร
ถ้าไม่มีงาน ไม่มีเงิน แล้วอยู่ได้อย่างไร
คนในสังคมหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถช่วยส่งเสริมอาชีพให้คนไร้บ้านได้ทางไหนบ้าง

มาติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กับ อาจารย์อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้านและคนจนเมือง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณสมพร หารพรม ผู้ประสานงานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน อาชีพของคนไร้บ้าน

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment