นับเราด้วยคน EP.78 วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ชาวกะเหรี่ยงทำลายป่า บุกรุกพื้นที่ป่า จริงหรือ
แทบจะทุกครั้งที่มีเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่า การตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่า คนในสังคมส่วนใหญ่มักมีความเชื่อว่า ชาวกะเหรี่ยงหรือพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มคนที่กระทำความผิดเหล่านั้น แต่ในความเป็นจริง ชาวกะเหรี่ยงและป่าล้วนต่างมีการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน
ชาวกะเหรี่ยงกับป่าจะพึ่งพิงกันในรูปแบบไหน วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงมีความเกี่ยวข้องกับป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร

มาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องนี้ได้จาก คุณไวยิ่ง ทองบือ ประธานมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ กรรมการบริหารสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment