นับเราด้วยคน EP.77 เมื่อพูดถึงมุสลิม คุณนึกถึงอะไร

เมื่อพูดถึง “มุสลิม” คุณนึกถึงอะไร
การละหมาด การถือศีลอด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การไม่กินหมู อาหารฮาลาล การย้ายศาสนาเมื่อต้องแต่งงาน การคลุมถุงชน สังคมชายเป็นใหญ่ ฯลฯ หลากหลายแง่มุมเรื่องราวเกี่ยวกับมุสลิมที่คุณเคยได้ยินมา แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร

นับเราด้วยคนจะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบกับ ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

พร้อมฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิม ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การประกอบอาชีพ การศึกษา ฯลฯ จากคุณสุทธิดา วิชัยชาติ เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน เมื่อพูดถึงมุสลิม คุณนึกถึงอะไร

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment