นับเราด้วยคน EP.75 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

แม้สังคมจะเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องความหลากหลายทางเพศ แต่ในความเป็นจริงพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงได้รับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอยู่เช่นเดิม ทั้งในด้านการแสดงออก คำพูด และการมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ

ปัญหาความเท่าเทียมทางเพศ และการถูกเลือกปฏิบัติเช่นนี้มีสาเหตุจากอะไร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนในสังคมจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างไร

มาตีแผ่ความจริงในเรื่องนี้ไปพร้อมกันกับ ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมาฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จาก คุณรตี แต้สมบัติ ผอ.มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment