นับเราด้วยคน EP.74 คนไร้บ้านสร้างความหวาดกลัวให้คนในสังคมจริงหรือ

“คนไร้บ้าน” กับการถูกตีตราว่าเป็นบุคคลอันตราย น่ากลัว สติไม่ดี ไม่ควรเข้าใกล้ แท้จริงแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือ
มารับฟังเรื่องราวในอีกหลากหลายแง่มุมของ #คนไร้บ้าน ที่จะทำให้คุณเปิดใจ ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิดแบบเหมารวม และเข้าใจพี่น้องกลุ่มนี้มากขึ้น กับ ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณอัจฉรา สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน คนไร้บ้านสร้างความหวาดกลัวให้คนในสังคมจริงหรือ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment