นับเราด้วยคน EP.71 มิตรภาพเหนือความแตกต่าง

เพราะเชื่อมั่นว่า “คนพิการและคนไม่พิการสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข” #มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาโอกาสในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านกีฬา ด้านสุขภาวะ ด้านนโยบาย ด้านสื่อสารกับสังคม ฯลฯ เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมเป็นทั้งผู้ให้ ผู้รับ ยอมรับซึ่งกันและกัน และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

มาร่วมรับฟังภารกิจที่ดีต่อใจของ #มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม ผ่านการแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากคุณนวคุณ พจน์พรกุล และคุณภาวิดา วชิรปัญญาพร

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน มิตรภาพเหนือความแตกต่าง

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment