นับเราด้วยคน EP.70 นโยบายที่กีดกันการสร้างสุขภาวะผู้หญิง

เมื่อชีวิตของ “ผู้หญิง” ถูกสังคม “ตีกรอบ” ด้วยคำว่า “เพศ”

ความแตกต่างกันทางเพศสภาพส่งผลให้ผู้หญิงถูกกีดกันในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีในการใช้ชีวิต

ปัจจัยกีดกันใดบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาวะในผู้หญิง และเราสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้คนในสังคมมีแนวคิดในเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันได้อย่างไร

มาฟังข้อมูลในเรื่องนี้จาก ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน นโยบายที่กีดกันการสร้างสุขภาวะผู้หญิง

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment