นับเราด้วยคน EP.7 “คนไร้บ้านจะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างไร”

จาก “คนไร้บ้าน” สู่วัน “กลับคืนสู่สังคม” ได้มีที่พัก ได้มีเป้าหมายในชีวิต ได้ทำงาน ได้รับผิดชอบการกินอยู่ ค่าใช้จ่ายเหมือนคนทั่วไป กว่าจะมาถึงจุดนี้ พวกเขาต้องเผชิญกับเรื่องใดบ้าง อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป พบกับ คุณนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้านและคนจนเมือง สสส. ที่จะมาร่วมพูดคุยกัน

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment