นับเราด้วยคน EP.68 ปัญหาความทับซ้อนที่ไม่ต้องการของประชากรกลุ่มเฉพาะ

พี่น้องประชากรกลุ่มเฉพาะแต่ละกลุ่มต่างเผชิญปัญหาในเรื่องราวที่แตกต่างกันไป โดยที่ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะถูกตัดสิน ถูกตีตรา ถูกเลือกปฏิบัติจากคนอื่นแทบทั้งสิ้น ทำให้พวกเขาไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมเหมือนคนทั่วไป
.
แต่ที่หนักกว่านั้นคือ พี่น้องบางกลุ่มต้องเผชิญกับปัญหาที่ทับซ้อน บ้างเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายทางเพศ กลายเป็นคนไร้บ้าน และถูกกีดกันจากการทำงานจนต้องกลายมาเป็นแรงงานนอกระบบ
.
หลากหลายปัญหาที่ทับซ้อนนี้ ทำให้การใช้ชีวิตของพวกเขาลำบากขนาดไหน ในแต่ละวันต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องใดบ้าง
.
มาติดตามฟังข้อมูลในเรื่องนี้กับ คุณยุคนธร พรมเดช ผู้ประสานงานโครงการสร้างสุข ลดทุกข์ กลุ่มวัยแรงงาน สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ คุณภัคนันท์ เครือแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรน้ำกว๊านสีรุ้ง จังหวัดพะเยา
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ปัญหาความทับซ้อนที่ไม่ต้องการของประชากรกลุ่มเฉพาะ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment