นับเราด้วยคน EP.67 บทบาทของสภาผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุ” มักตกเป็นเหยื่อจากการถูกหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง ทำให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทอง และในบางรายยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย
.
จะมีแนวทางใดบ้างที่ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อได้อย่างระมัดระวังมากขึ้น
.
มาติดตามข้อมูลในเรื่องนี้ พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจของ “สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย” กับบทบาทสำคัญที่มีต่อผู้สูงอายุ
.
ร่วมรับฟังไปพร้อมกันกับ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน บทบาทของสภาผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment