นับเราด้วยคน EP.64 ทำความเข้าใจพี่น้องมุสลิมแบบไม่เหมารวม

บ่อยครั้งที่พี่น้องมุสลิมมักถูกมองว่าไม่ใช่คนไทย แต่เป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยในผืนแผ่นดินไทย เคร่งศาสนา ชอบใช้ความรุนแรง

คนทั่วไปมักหวาดระแวง และเหยียดด้านเชื้อชาติ มากกว่าจะมองเพียงว่า เราแค่นับถือศาสนาแตกต่างกัน และในทุกศาสนาต่างก็มีคนที่เคร่งและตีความหลักคำสอนแตกต่างกันไปเฉกเช่นเดียวกัน

นับเราด้วยคนจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับพี่น้องมุสลิม ทั้งในแง่มุมความเป็นมาของการอยู่อาศัยในแดนสยามมาอย่างยาวนาน รวมถึงมายาคติต่าง ๆ ที่คนทั่วไปมีต่อพี่น้องมุสลิม ความเป็นจริงที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

ติดตามข้อมูลในเรื่องได้จาก ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ทำความเข้าใจพี่น้องมุสลิมแบบไม่เหมารวม

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment