นับเราด้วยคน EP.60 ระบบสุขภาพเพื่อประชากร LGBT+

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพควรเป็นสิ่งที่คนในสังคมได้รับอย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “กลุ่มพี่น้องข้ามเพศ”
.
ปัญหาความเท่าเทียมด้านบริการสุขภาพเรื่องใดบ้างที่พี่น้องข้ามเพศต้องพบเจอ อุปสรรคที่ทำให้มีปัญหาในการเข้ารับบริการคือเรื่องใด ทางออกของปัญหานี้มีทางใดบ้าง
.
ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจได้จาก ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
.
พร้อมฟังเคสตัวอย่างความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพของประชากร LGBT+ ทั้งในไทย และในอเมริกาได้จาก คุณณชเล บุญญาภิสมภาร (คุณฮั้ว) ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนข้ามเพศในประเทศไทย
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน ระบบสุขภาพเพื่อประชากร LGBT+

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment