นับเราด้วยคน EP.55 นวัตกรรมบนความมีส่วนร่วมเพื่อคนไร้บ้าน

การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลให้มีจำนวน “คนไร้บ้าน” เพิ่มมากขึ้น
นอกจากปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจและปากท้องที่จำเป็นต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
.
ด้วยเหตุนี้จึงเกิด “นวัตกรรมบนความมีส่วนร่วม” เพื่อสร้างโอกาสให้คนไร้บ้านได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
.
“นวัตกรรมบนความมีส่วนร่วม” คืออะไร สามารถช่วยคนไร้บ้านได้อย่างไรบ้าง
.
มาติดตามข้อมูลในเรื่องนี้กับ อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน นวัตกรรมบนความมีส่วนร่วมเพื่อคนไร้บ้าน

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment