นับเราด้วยคน EP.44 เด็กข้ามชาติ

ในแต่ละวัน เด็กหรือลูกหลานของแรงงานข้ามชาติที่ติดตามเข้ามาในประเทศไทยใช้ชีวิตกันอย่างไร
.
.
การเข้าถึงระบบการศึกษาซึ่งมีกฎหมายระบุไว้ว่า เด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไม่ว่าจะเชื้อชาติใด สัญชาติใด ต้องได้รับการศึกษาตามช่วงวัย แต่ในความเป็นจริง เด็กเหล่านี้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาบ้างหรือไม่
.
.
เป้าหมายชีวิตในอนาคตของพวกเขาเป็นอย่างไร
.
.
ติดตามข้อมูลจาก คุณลัดดาวัลย์ หลักแก้ว – ผู้จัดการโครงการ จากมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
.
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน เด็กข้ามชาติ

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment