นับเราด้วยคน EP.43 สุขภาพของคนชายแดน

ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ มักประสบปัญหาเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง และการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพต่าง ๆ
.
.
แล้ว “แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน” จะประสบปัญหาเหมือนหรือต่างกับแรงงานในเมืองใหญ่หรือไม่
.
.
นับเราด้วยคนวันเสาร์นี้ จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวชายแดนฝั่งอีสาน และฝั่งตะวันตก เพื่อตามติดชีวิตของพี่น้องแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ทั้งสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องพบเจอ
.
.
โดย อาจารย์คชษิณ สุวิชา – อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หัวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ในนาม “กลุ่มเพื่อนการพัฒนา”
.
.
และ คุณวันดี มณีมงคลกาญจน์ – ผู้ประสานงานโครงการแรงงานข้ามชาติ ส่วนกลาง กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)
.
.
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน สุขภาพของคนชายแดน

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment