นับเราด้วยคน EP.41 การปรับตัวเข้าสู่ครอบครัวมุสลิม

เมื่อความรักและความศรัทธาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหลักศาสนาที่เคยยึดเหนี่ยว ทั้งวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

พวกเขาต้องปรับตัวในเรื่องใดบ้าง เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมุสลิม

มาติดตามฟังเรื่องราวของ คุณพิสมัย สมานจิตต์ และ คุณศราวุฒิ คุ้มรุ่งเรือง

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน การปรับตัวเข้าสู่ครอบครัวมุสลิม

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment