นับเราด้วยคน EP.39 คุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชน

จะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อผู้สูงอายุมารวมตัวกัน
นับเราด้วยคนวันเสาร์นี้ ชวนมาฟังเรื่องเล่าจาก “ชมรมผู้สูงอายุ” กับภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณเข้าใจความคิด ความรู้สึก พร้อมแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเท่าทันเทคโนโลยี

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และ พ.ต.อ.ดร.รุ่งฤทธิ์ โพธิโกสุม ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่
ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน คุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชน

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment