นับเราด้วยคน EP.33 วิถีชีวิตชาติพันธุ์กับการจัดการไฟป่า

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา “ไฟป่า”

พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มีแนวทางรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจะช่วยป้องกันและรับมือได้มากน้อยแค่ไหน

มาติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน วิถีชีวิตชาติพันธุ์กับการจัดการไฟป่า

พร้อมแขกรับเชิญ 2 ท่าน – ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พ่อหลวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแม่ล้าน จ.ลำปาง

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment