นับเราด้วยคน EP.31 เด็กพิการต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียม

ความพิการอาจทำให้เกิดอุปสรรคบางอย่างในการใช้ชีวิต
แต่ความพิการไม่สามารถหยุดยั้งโอกาสทางการศึกษาได้
มาร่วมพูดคุยกับ คุณสาวิตรี อริยชัยเดช ผู้จัดการโครงการเรียนด้วยกัน มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม ในการให้ความช่วยเหลือและผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ เด็กพิการ และรับฟังเรื่องราวของ “น้องโอ๊ป” ผู้พิการทางการมองเห็นที่เรียนร่วมกับเด็กปกติมาตลอด และตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน เด็กพิการต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียม

ติดตามได้ที่ FM 105 MHz.

เวลา 17.00-18.00 น.

ติดตามชมย้อนหลัง  นับเราด้วยคน – YouTube

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment